Rapporter från East Africa Safari Rally

 

* ”Det stora äventyret”, del 1

* ”Det stora äventyret”, del 2