Tiden går och nu har vi haft frågesport i flera år. Många kluriga frågor har det varit, men jag kan på rak arm inte påminna mig om att någon fråga lämnats obesvarad.

 Nedan följer en sammanställning utan korrekt ordningsföljd och som tyvärr inte är helt komplett. Tråkigt nog finns heller inte alla vinnarnas namn med, men det kan/bör/skall bli bättring på den punkten. Att det finns en imponerande kunskap framgår däremot mycket tydligt!

 

2014

 

  Svar

  Svar

  Svar

   Svar

       Svar

 

     Svar

 

  Svar

         Svar

    Svar

 

        Svar

 

 

2010

   Svar

  Svar

  Svar

 

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

   Svar

  Svar

 

2009

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

   Svar

  Svar

  Svar

  Svar1   Svar2

  Svar

  Svar

 

  Svar

  Svar

 Svar

  Svar

 Svar

  Svar

  Svar

   Svar

  Svar

2008

  Svar

Svar

Filmfråga  Rätt svar

klicka på texten

  Svar

  Svar

 Svar

  Svar

    Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

 

  Svar

  Svar

 

Svar

  Svar

  Svar

 

  Svar

Svar

  Svar

 

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

 Svar

 

 Svar

 Svar

 Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

 Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

 Svar    Så gick det till.....

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar (absolut rätt svar)

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar   Fel svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

  Svar

Ljudfråga 4 bilar. Vilka motorer?  

Bil nr 1

Bil nr 2

Bil nr 3

Bil nr 4

Ber om ursäkt för bildkvalitén, har videoat direkt från TV:n. Köp orginalfilmen av www.autofilm.com !

  Svar

   Rätt svar

  Rätt svar

  Rätt svar

  Rätt svar

   Rätt svar

Ljudfråga,  märke och motor 968kB Rätt svar 1 MB Rätt svar 3 MB

  Rätt svar

  Rätt svar

  Rätt svar

 

Ljudfråga, vilken bil 500kB    Rätt svar500kB    Rätt svar Bredband 8MB

  Rätt svar

  Rätt svar

  Rätt svar

  Rätt svar

  Rätt svar

  Rätt svar

  Rätt svar

 

Skriftligt den här gången!

Som Du troligen vet har FIA delvis ändrat sitt regelverk vilket gjort att historiska bilar måste ombesiktigas. Hur många historiska bilar, nya och gamla som ombesiktningar, tror Du är utfärdat FIA-pass på i Finland från februari 2004 till dags dato, 2005-01-26?

Rätt svar: 191 st

  Rätt svar

  Rätt svar

  Rätt svar

  Rätt svar

  Rätt svar

  Rätt svar

Rätt svar

 

  Rätt svar

   Rätt Svar

    Rätt svar

  Rätt svar

Rätt svar

 

 

 

 

  Svar

 

Frågan var bilmodeller på bilden.

 

  Svar

 

 

 

>  Svar